Klaaniin kuulumattomien reviirit

 

 

Lokin lauman reviiri

Lokin lauma asustaa vanhan puusilpomon alueella, klaanien lähellä. Heidän alueensa koostuu puusilpomon ympäristössä olevasta metsiköstä - yksikään vanha rakennus ei siis heille kuulu. Reviiri jatkuu puusilpomon rajatulta alueelta pienen polun ylitse vanhan maatilan taakse, Jokiklaanin vastaiselle rajalle. Lauma siis omaa yhteistä rajaa sekä Jokiklaanin että Myrskyklaanin kanssa.
Puusilpomon alueella kasvusto on tyypillistä havumetsää. Se on viherlehden aikaan runsasriistaista, mutta lehtikadot ovat ankaria. Pienen polun jälkeen alkava, aukeampi alue taas on arvokas ennemmin yrttien kuin riistan kannalta. Riistaa löytyy jokseenkin, ja määrä pysyy tasaisena lehtikadonkin läpi. Lehtikadon aikaan tällä alueella on yleensä hieman enemmänkin riistaa kuin metsässä. 
Lokin lauman kissat kulkevat kohtalaisen vapaasti myös Myrskyklaanin vastaista rajaa pitkin aina ukkospolulle asti. Virallista reviiriä tämä ei kuitenkaan ole, sillä alue on kapea ja sitä olisi vaikea puolustaa.
Lokin lauman käytäntö rajanrikkojien suhteen on samantapainen klaanien kanssa: kysytään ensin, hyökätään sitten. Tappaminen pelkän rajakahakan takia on kiellettyä. Laumalaiset eivät ole kovin tarkkoja siitä, ylittävätkö he itse rajojaan vai ei - reviiriä ympäröivä vapaa maa on ahkerassa käytössä heidän toimestaan. Klaanien rajoja he eivät kuitenkaan koskaan ylitä. 

 

Elysia ja Rocky

NYKYÄÄN ASUMATON REVIIRI. Myrskyklaanin vastaisella rajala oleva kapea "vapaa" maakaistale kuuluu tähän reviiriin, samoin kuin vanhan puusilpomon alue ja siellä olevat rakennukset.

 

Hohkakynnen lauma

Hohkakynnen lauman reviiri alkaa Lokin lauman reviirin jälkeen. Sitä rajaavat lisäksi kolmesta suunnasta ukkospolut.