Klaaniin kuulumattomien reviirit

 

 

Lokin lauman reviiri

Lokin lauma asustaa vanhan puusilpomon alueella, klaanien lähellä. Heidän alueensa koostuu puusilpomon ympäristössä olevasta metsiköstä - yksikään vanha rakennus ei siis heille kuulu. Reviiri jatkuu puusilpomon rajatulta alueelta pienen polun ylitse vanhan maatilan taakse, Jokiklaanin vastaiselle rajalle. Lauma siis omaa yhteistä rajaa sekä Jokiklaanin että Myrskyklaanin kanssa.
Puusilpomon alueella kasvusto on tyypillistä havumetsää. Se on viherlehden aikaan runsasriistaista, mutta lehtikadot ovat ankaria. Pienen polun jälkeen alkava, aukeampi alue taas on arvokas ennemmin yrttien kuin riistan kannalta. Riistaa löytyy jokseenkin, ja määrä pysyy tasaisena lehtikadonkin läpi. Lehtikadon aikaan tällä alueella on yleensä hieman enemmänkin riistaa kuin metsässä. 
Lokin lauman kissat kulkevat kohtalaisen vapaasti myös Myrskyklaanin vastaista rajaa pitkin aina ukkospolulle asti. Virallista reviiriä tämä ei kuitenkaan ole, sillä alue on kapea ja sitä olisi vaikea puolustaa.
Lokin lauman käytäntö rajanrikkojien suhteen on samantapainen klaanien kanssa: kysytään ensin, hyökätään sitten. Tappaminen pelkän rajakahakan takia on kiellettyä. Laumalaiset eivät ole kovin tarkkoja siitä, ylittävätkö he itse rajojaan vai ei - reviiriä ympäröivä vapaa maa on ahkerassa käytössä heidän toimestaan. Klaanien rajoja he eivät kuitenkaan koskaan ylitä. 

 

Elysia ja Rocky

NYKYÄÄN ASUMATON REVIIRI. Myrskyklaanin vastaisella rajala oleva kapea "vapaa" maakaistale kuuluu tähän reviiriin, samoin kuin vanhan puusilpomon alue ja siellä olevat rakennukset.

 

Hohkakynnen lauma

Hohkakynnen lauman reviiri alkaa Lokin lauman reviirin jälkeen. Sitä rajaavat lisäksi kolmesta suunnasta ukkospolut.

Kuohuvan Veden heimo

Kuohuvan Veden heimo asuu vuorilla, kaukana klaanien ja niitä ympäröivien laumojen alueesta. Heidän vuoristonsa on verrattavissa Alppeihin - vuorenharjat ovat laakeita ja niiden korkeudessa pystyy hengittämään normaalisti. Vuorenharjojen väleissä on heinäisiä laaksoja, eivätkä vesiputoukset ole harvinaisia. Vaikka kyseinen vuoristo voikin olla karu ympäristö klaanikissoille, on se kuitenkin idyllinen asuinpaikka Kuohuvan Veden heimolle eläimistöltään ja ympäristöltään.

Heimon reviiri on kahden vuorenharjan välisessä pitkässä, pohjois-eteläsuuntaisessa laaksossa, joka kaartuu alamäkeen eteläpäässä. Reviirin vasemmalla laidalla on rehevä virtaavan veden muodostama kosteikkoalue, johon vesi laskeutuu kauempna pohjoisessa kuohuava vesiputous. Tämän vesiputouksen takana, kallion sisällä sijaitsee Kuohuvan Veden luola, heimon asuinsija.

Rehevä, puskainen kosteikkoalue on koti pienelle vaivaiskoivumetsälle. Reviirin kasvillisuus koostuu muutoin matalasta ruohikosta, kuivista puskista, ja korkeasta heinästä. Laakso on vaivaiskoivuja lukuun ottamatta puuton, joten kissojen on turvauduttava vauhtiin ennemmin, kuin hyvään vaanimistaitoon - etenkin talvisaikaan laakso on täysin paljasja suojaton. Vuodenajat ovat yleisesti kylmempiä, kuin metsäreviireillä suuren korkeuseron vuoksi, näin ollen tehden kesistä koleita ja talvista pitkiä.

Heimon reviiriltä löytyvä riista koostuu yksinomaan piennisäkkäistä, kuten sopuleista ja jäniksistä, ja linnuista, kuten riekoista ja kiirunoista. Vuoristossa riista liikkuu paljon, joten sitä ei tule vastaan joka päivä. Kesäaikaan riistaa on huomattavasti enemmän, sillä useimmat linnut lentävät talveksi etelämpään.

Kuohuvan Veden heimolla on monia tapoja ja sanontoja, jotka eroavat täysin klaanien omista. Ne, ja tarkemman reviirikuvailun voit lukea Täältä.