top of page

Jokiklaanin kuohuntaa

No niin metsäketolaiset, nyt on Jokiklaanin T&T-juonessa päästy siihen vaiheeseen, että Tummatuohi ja Tulvayö ovat sopineet sisarusliitosta tavoitteena kohottaa Tummatuohi päälliköksi. Heillä molemmilla on siihen omat syynsä, mutta Tummatuohen tavoitteet ovat niitä, jotka ajavat tavoitetta eteenpäin. Tummatuohi on nimittäin kasvanut huomaamaan, kuinka vääristynyt Jokiklaanin puhdasveri-sekaverisuhde on, ja hän näkee kaikki sekaveriset vähempiarvoisina jokiklaanilaisina, vaikka heissä ei yksilöinä olisikaan mitään vikaa. Muutama vahva esimerkki sekaveristen erilaisesta, jopa kyseenalaistavasta uskosta Tähtiklaaniin ja klaanijärjestelmään, sekä heidän osin puutteellisista taidoista jokiklaanin jäseninä ovat kuitenkin tarpeeksi sekaverivastaisuuden syntymiseen. Tummatuohi tietää, kuinka vaarallisia hänen aatteensa ovat, ja kuinka väheksytyksi hän tulisi, jos puhuisi niistä ääneen, joten omaa mainettaan ylläpitäen hän ei tule puhumaan niistä ääneen ennen päällikkyyttä, ja päällikkönäkin tulee vain raapaisemaan pintaa. Tummatuohi peittää todellisen motiivinsa nousta päälliköksi pyrkimällä avoimesti syrjäyttämään arkkivihollisensa Kiertonaamio - Suotähden kultapoika - varapäällikköehdokkaana, kun Kuuralumon eläköityminen alkaa vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän ajankohtaiselta. Tummatuohi on nimittäin huomannut Suotähden suosivan tuota luihua kollia, eikä voi antaa hänen nousta varapäälliköksi, sillä uskoo Kiertonaamion syöksevän Jokiklaanin tuhon partaalle päällikkönä. Tummatuohi tulee siis nousemaan päälliköksi kolmen vaiheen kautta:


1. Marmoriturkin tappo

  • Enemmänkin epäsuora vaihe, mutta merkittävä silti. Kiertonaamio julistaa Marmoriturkin syylliseksi ensin saukotukseen (taannoiseen saukkojen hyökkäykseen Jokiklaanin leiriin) ja näin ollen Helläsydämen kuolemaan, sitten yrttivarastojen tuhoamiseen, ja vielä Sahramiloisteen kuolemaankin, lavastaen näin Marmoriturkin syylliseksi kaikkiin omiin tekoihinsa. Kiertonaamio nimittäin näkee Marmoriturkin pahimpana vastustajanaan, ja on “todistusaineistollaan” täten kykeneväinen eliminoimaan hänet kilpailijana. Suotähti ei karkota Marmoriturkkia, mutta rangaistukseksi evää häneltä oikeuden uuteen oppilaaseen. Tummatuohi on tähän asti epäillyt Kiertonaamion olleen ainakin osan listattujen tekojen takana, mutta Marmoriturkin julistaminen syylliseksi alkaa herättämään ristiriitaisia tunteita Tummatuohessa. Tämä käynnistää Tummatuohen ajattelemaan mestarinsa olevan vaaraksi hänen omille tavoitteilleen ja maineelleen, ja sokaisee Tummatuohen tappamaan Marmoriturkki puhdasveriaatteen vuoksi siitäkin huolimatta, että naaras väittää viimeiseen hengenvetoonsa asti tulleen lavastetuksi. Marmoriturkista tulee ensimmäinen tehokas varoittava esimerkki, jota Tummatuohi tulee myöhemmin hyödyntämään perustellessaan sekaverivastaisuutta.


2. Kiertonaamion paljastaminen ja karkotus

  • Marmoriturkin kuoleman jälkeen Tummatuohi alkaa seurailemaan Kiertonaamion tekemisiä entistä tarkemmin, sillä hän ei saa päästään Marmoriturkin vakavahvaa uskoa lavastuksesta. Vakoillessaan Kiertonaamiota, Tummatuohi kuulee hänen ja Lukkiviiksen - Kiertonaamion hännystelijän - keskustelun suunnitelmasta toteuttaa kolmas sabotointi saukotuksen ja parantajien pesän tuhoamisen tapaan. Keskustelusta käy selvästi ilmi, että Kiertonaamio on sittenkin ollut julmasti aivan kaiken takana, eikä kolli ole aikomassa lopettaa. Tummatuohi katkeroituu Kiertonaamiolle, ja hänelle on tämän jälkeen ilmeistä, kuinka vaarallinen kolli on - hänestä on päästävä eroon lopullisesti. Täydellinen tilaisuus avautuu Kuuralumon eläköitymisseremoniassa. Tummatuohi julistaa Kiertonaamion julmaksi valehtelijaksi, epäoikeutetuksi mestariksi, ja Marmoriturkin, Helläsydämen ja Sahramiloisteen murhaajaksi, vaatien Suotähteä avoimesti tappamaan Kiertonaamio. Karkotus ei nimittäin ole hänelle enää riittävästi, ja hän saa suurimman osa klaanista vaatimaan päällikköä toimimaan petturin pahaksi. Suotähti kuitenkin vain karkottaa Kiertonaamion, jättäen Tummatuohelle ja monelle muullekin pahan maun suuhun. Tummatuohi lähtee Kiertonaamion perään heti seuraavana yönä, ja löytäessä tappaa hänet niille sijoilleen varmistaen, ettei kollista ole enää kenellekään harmia. Tummatuohi valitaan seuraavaksi varapäälliköksi klaanin suosiolla.


3. Suotähden tappo

  • Suotähti on katkeroitunut ja korruptoitunut omasta yksinäisyydestään ja muiden onnesta ja vapaudesta. Hän haluaa Jokiklaanin muuttuvan ikiaikaisesta stabiilista ja puolueettomasta klaanista radikaalimmaksi ja vakavasti otettavaksi muiden klaanien silmissä, minkä vuoksi hän on valinnut Kiertonaamion seuraavaksi varapäällikökseen tietoisena Kuuralumon eläköitymisaikeista. Tämän vuoksi Kiertonaamio sai kaikkia odotuksia ja hälytysmerkkejä vastaan Kuloliekin koulutettavakseen, eikä Suotähti ole kiinnostunut tutkimaan klaanissa tapahtuneita sabotointeja epäillen Kiertonaamion ollen niiden takana. Suotähti näkee Kiertonaamion jollain tasolla kuin omana poikanaan, mikä selittää tämän. Hän nimittää Tummatuohen varapäällikökseen tyytymättömänä Kiertonaamion karkotukseen, ja jossain vaiheessa osoittaa Tummatuohelle turhautumistaan arvostellen häntä avoimesti täydeksi Kiertonaamion vastakohdaksi (Tummatuohi ei ole osoittanut radikaaliuttaan millään tavalla, eikä tule osoittamaankaan ennen yhdeksää henkeään). Suotähden synkkä puoli tulee esiin riidan tai Tummatuohen päättelyn kautta, josta hän on luonnollisesti järkyttynyt. Miten Suotähti ei voi ajatella klaanin parasta, ja näkee hänet yhäkin vain varavaihtoehtona? Tummatuohi antaa asian olla, mutta hänelle tulee hyvin selväksi päällikön murhan tarpeellisuus. Kun päällikkö menettää toisiksi viimeisen henkensä, on Tummatuohi valmis riistämään hänen viimeisenkin. Tummatuohesta tulee päällikkö, ja Viimajalka nimitetään väliaikaiseksi varapäälliköksi. Tämän jälkeen Tummatuohi paljastaa Suotähden todellisen luonnon mahdollisimman nopeasti, mustamaalaten Suotähden ja peittäen vallankaappausmurhan. Samassa puheessa hän myös ilmoittaa aristokratioinnista.


Päällikkönä Tummatuohi ei suinkaan aio edustaa Takiaistähden ja Suotähden passiivisuutta, vaan ottaa roolistaan heti kaiken irti ja on hyvinkin aktiivinen tekemään paitsi klaanin sisäisiä muutoksia, myös ottamaan avoimesti kontaktia naapuriklaaneihin. Myöskään varapäällikköaikaansa hän ei tule tuhlaamaan, ja pyrkii sinä aikana jo luomaan rakentavia suhteita paitsi jokiklaanilaisten, myös muiden klaanien kissojen kanssa, jotta hänellä olisi vakaa kannattajapohja päälliköksi noustessaan. Tähän on listattu kattavasti Tummatuohen päätavoitteet päällikköaikana ensin ulkopolitiikan ja sitten sisäpolitiikan kannalta, jotta teidän muiden pelaajien on helpompi tutustua niihin.


Pyrkimykset ulkopolitiikan kannalta, toteutus riippuu muiden klaanien ja laumojen yhteistyöhaluisuudesta:

- luoda rauhaa kaikkien klaanien kesken (parantajille oikeudenmukaiset oikeudet vaihtokaupan käynnistä ja reviireillä kulkemisesta, ja esim. rauhanomaisten klaanienvälisten tapahtuman/tapahtumien ehdottaminen ja mahdollinen järjestäminen)

- luoda itsestään sovitteleva ja rauhallinen kuva muille klaaneille osoittaen, ettei Jokiklaani ole koskaan se suurempi paha muille klaaneille (lahjoitukset, esimerkiksi tarpeellisia yrttejä tai riistaa)

- saada Jokiklaanille neuvottelujen kautta hyötyä muiden klaanien resursseista (yrtit, metsästysmaat, riistavalikoima, taistelutaidot) käymällä tasapuolista kauppaa omista resursseista

- luoda läheisemmät ja rakentavat suhteet sekä Kazun laumaan että Hohkan laumaan taka-ajatuksena resurssihyödyt (koulutus, yrttihyödyt metsästysmaiden käyttöä vastaan)

Tiivistetysti Tummatuohi pyrkii muuttamaan ellei muiden klaanien suhtautumista toisiinsa, niin ainakin muiden klaanien suhtautumista Jokiklaaniin suuntaan, jossa ne voisivat elää tarpeettoman vihoittelun sijaan rauhanomaisesti rinnakkain esimerksiksi pyrkimällä muuttamaan riistavarkauden rikkeestä sovituksi kaupankäynniksi, jota vastaan toinen klaani antaisi jotain itseltään. Hän myös haluaa esimerkiksi muuttaa parantajien käyskentelyn klaanien välillä täysin ymmärretyksi ja kunnioitetuksi teoksi, sillä heitä rajojen ehdottomuudet vain haittaavat.

Sitten pyrkimykset sisäpolitiikan kannalta, joista Tummatuohi tulee pitämään kiinni ja jotka hän pyrkii asettamaan voimaan pitkin päällikkökauttaan:

- välitön julkinen aristokratia vain Tummatuohen suvulle (Viimakynsi asetetaan varavarapäälliköksi, menettää paikkansa Ketturukiin ollessa valmis varapäälliköksi joka ei hänkään tule pysymään roolissa kauaa)

- vallan pitäminen mahdollisimman kauan ja sen vakaa ja varmistettu jatkuminen Tummatuohen jälkeenkin

- saada Joen puhdasverisyyssuhde ylivoimaisesti suuremmaksi kuin sekaverisyyssuhde peitellyillä puhdistustapoilla ja omilla puhdasverisillä pentueilla (klaanin oma puhdistamisyritys, vähintään kaksi omaa pentuetta eri naaraiden kanssa, läheinen isäsuhde pentujen kanssa)

- Suon mustamaalaaminen hyvin perustein vallankaappauksen peittämiseksi

- Tulvayön tyytyväisenä pitäminen parantajien oikeuksien parantamisen kautta, jotta Tummatuohi voi toteuttaa puhdistuksiaan paitsi omien tassujensa, myös siskonsa kautta (laittaa kissan tarkoituksella niin huonoon kuntoon, että Tulvayö joutuu viemään työnsä loppuun). Tulvayö pitäytyy veljensä suunnitelmissa viimeiseen asti mukana, vaikkei niistä varsinaisesti pidäkään.

- Jokiklaanin leirin siirto rajaputouksen juurelle puusillan juureen (parempi turva, oikeampi ympäristö Jokiklaanille, vähempi ylläpito luonnollisten muurien ansiosta)

- sekaveristen hiljainen syrjintä Jokiklaanin puhdistamisen edistämiseksi (tässä menetetyt oikeudet, joita Tummatuohi ei tule sanomaan ääneen: johtajuus, parantajuus, oppilaan saaminen = tämä kaikki, jotta sekaveriset pysyvät nimenomaan vain klaanin työjuhtina, eivätkä siirrä ajatusmaailmaansa tai puuttellisia taitojaan tuleville polville. Voi myös olla, ettei pentujen hankintaa suositella)

- klaanien ulkopuolisten liittyminen kielletään lähes ehdottomasti (toisista klaaneista saa liittyä vain kovin ehdoin. Poikkeuksia saatetaan tehdä imagon ylläpidon nimissä, kuten Kirkaspuron tuleva erakkokumppani)

- mikäli sekaveristen rajoitetut oikeudet havaitaan ja syntyy vastalauseita, Tummatuohi pyrkii vakuuttamaan klaanin siitä, ettei muutokset vaikuta tai tule vaikuttamaan sekaveristen jokapäiväiseen elämään

- merkittävimpien vääräuskoisten/sekaverisukujen kissojen tappaminen (lista alempana)

- varoittavien esimerkkien luominen järjestyksen ylläpitämiseksi (Suotähti ja Kiertonaamio: vääräuskoisuus. Marmoriturkki: sekaveristen heikkouskoisuus. Pomppuaskel: sekaverisen kanssa lisääntyminen?)

- ajatusmaailmansa opettaminen jälkipolvelle, niin omille että Tulvayönkin jälkeläisille

- pyrkii pitämään yllä vakaata ja rakentavaa suhdetta Tähtiklaanin kanssa, ja kertoo koko klaanille mahdollisista tilannepäivityksistä joko Tulvayön kautta, tai omista unistaan

- oman tukijoukon luominen klaanin sisällä, joka voi puhua Tummatuohen puolesta jokapäiväisissä tilanteissa ja auttaa häntä tappojen peittämisessä ja sekaverisyrjinnän tason vähättelyssä (ainakin Herneenvarsi ja Hortensiakasvo mikäli heidän suhteensa päättyy rakentavasti, sekä suurin osa tulevista jälkeläisistä)

- vastarinnan ennaltaehkäisy ja tarkkailu oman tukijoukon jatkuvan läsnäolon ansiosta (Viimakynsi ja Lukkiviiksi ehkä kärkkäimpinä, hiljaisemmalla tasolla osa sekaverisistä ennen kuolemaansa)

- Muiden klaanien ja laumojen kanssa luotujen suhteiden ja neuvottelujen tulosten hedelmien kypsyminen ajan kanssa ja Tummatuohen päällikkyystaitojen todistaminen jokiklaanilaisille parantuneen elintilan kautta (parempi leiri, kehitetty parantajan varasto, laajennetut riista- ja metsästysaluemahdollisuudet, laajennetut taistelu- ja metsästystaidot)

Paljon tavoitteita, joiden tarkoitus on joko edistää Jokiklaanin hiljaista puhdistamista, tai sitten peittää sitä siirtämällä huomio näkyvään, positiiviseen kehitykseen. Tummatuohi ei pyri kehittämään Jokiklaania ainoastaan peittääkseen todelliset aikeensa, vaan hänellä on muutenkin aito intohimo muuttaa Jokiklaania aktiivisempaan, uuteen suuntaan - hän haluaa jäädä kissojen mieliin kehitystä edistävänä, klaanin ja klaanilaisten hyvinvoinnista huolehtivana päällikkönä, eikä suinkaan sekaverisiä syrjivänä, ahdasmielisenä päällikkönä. Hänen intohimonsa kehittää Jokiklaania vain sattuu toimimaan erinomaisena keinona pitää enemmistö jokiklaanilaisista tyytyväisinä päällikköönsä, jotta hän saa suhteellisen rauhassa toteuttaa päällikkyytensä synkempää tarkoitusta.


Ketkä sitten joutuvat Tummatuohen puhdistuksen uhreiksi? Kaikki sekaveriset sekä klaanin ulkopuolelta tulleet jokiklaanilaiset ovat hänen ensisijainen kohteensa, kuten Varjolehti, Lumilieska ja Sammaltassu, mutta myös vääräuskoiset, radikaalit tai vastarintaan nousevat kissat tulevat olemaan hänen kohteinaan, kuten Lukkiviiksi ja Viimakynsi. Kaikkia sekaverisia hän ei tule tappamaan, sillä osa niistä on muiden pelaajien käsissä, mutta tämänhetkinen uhrilista onkin jo aika kattava. Ja sitä tullaan päivittämään ajan mittaan, jos joidenkin npc-hahmojen tilanne muuttuu. Tässä tämänhetkiset puhdistuksen uhrit:


Marmoriturkki

Kiertonaamio

Varjolehti

Kirkaskatse

Lumilieska

Aaveturkki

Lukkiviiksi

Sammaltassu

Viimajalka


Näistä vain Marmoriturkki ja Kiertonaamio tulevat kuolemaan ennen Tummatuohen päällikkyyttä, sillä sitä ennen hän ei tahdo liata tassujaan liiaksi ja riskeerata kiinnijäämistä.


Tässä taitaa toivottavasti olla kaikki, mitä puolentoista vuoden aikana on T&T-juonen kannalta suunniteltu. Tahdomme painottaa, että vaikka Tummatuohen valtakausi on pääosin suunniteltu pyrkimysten kannalta, se jättää silti mainioita aukkoja Jokiklaanin ja miksei muidenkin klaanien pelaajien keskeiselle juonittelulle. Nouseeko joku hahmo aktiiviseen vastarintaan Tummatuohta vastaan oman henkensä uhalla? Kuka Tummatuohen jälkeläisistä ottaa Ketturukiin paikan luvattuna jatkajana, kun hän astuu alas? Pyrkiikö joku hahmo erityisesti Tummatuohen suosioon ja hänen tukijoukkoihinsa? Alkaako joku hyväksikäyttämään muista klaaneista neuvoteltuja resursseja? Kuka tietää, jokuhan voi perustaa Tummatuohen päällikkyyden turvaamiselle ja Jokiklaanin suojelulle omistautuneen soturiarmeijan klaanin jäsenistä.

Paljonhan tämä tulee vaatimaan roolipelaamista ennen, kuin mitään suurta Tummatuohi tulee saamaan aikaan, mutta toivon mukaan tämä kuvio herättää juonitteluintoa muissakin x3 kysykää ihmeessä, mikäli haluatte tarkennuksia tai lisätietoja, tai ihan vain ehdottaa jotain muuta lisäksi! Tämä on nimittäin vain kattava yleiskatsaus Tummatuohen juoniin, eikä kata pienempiä yksityiskohtia tai juonia.14 views0 comments

Recent Posts

See All

Huhtikuun kokoontuminen

Klaaneissa on tapahtunut paljon, joten kokoontuminen on tullut taas pitkästä aikaa aiheelliseksi. Kokoontumisesta saa kirjoittaa 19.5. asti. Kokoontumisen aloittaa Kuuratähti, jo senkin takia että

Elokuun kokoontuminen

Pienen tauon jälkeen taas kokoontumiseen lähtijöitä. Kokoontumisesta saa kirjoittaa 10.9. asti. MYRSKYKLAANI Hallatähti Sulkamyrsky Särkkäviiksi Ukkoskynsi Mäyräleuka Tyrnitassu Pakkastassu Kuparita

Maaliskuun kokoontuminen

HUOM! Etusivun erotusuhka on päivitetty, joten käväisehän katsomassa, ettei oma hahmosi ole listalla! Tämän kuun kokoontumisesta saa kirjoittaa 10.4. asti. Kokoontuminen sujuu tavalliseen tapaan, mut

Commenti


bottom of page